09. 07. 2013

25 LET PODOBE SLOVENIJE – IMAGO SLOVENIAE

25 LET  PODOBE SLOVENIJE – IMAGO SLOVENIAE

Na začetku smo imeli za svetlobne efekte sveče in bakle, vse se je dogajalo pod milim nebom. Na prireditve so hodili vsi, od študentov do meščanov, ki so prej poniknili. Imeli smo in še imamo ogromno lokacij, po atrijih, na dvoriščih, pod Gradom, tudi po stanovanjih. Res pa je, da smo imeli kratke, običajno 50-minutne prireditve. Vnaprej smo se opravičevali, da ne bomo preveč motili, kdaj bomo končali…

Vseskozi so vse generacije oblasti pazile, da so mi dali sto tolarjev, nikakor ne dvesto. Če bi mi jih dali dvesto, bi že lahko naredil kaj več in ogrožal sistem. Na to še danes pazijo.

Primož Lorenz, intervju Arhitekt ljubljanskega komornega kulturno-družabnega življenja, Mladina september 2002

Slovenija je postala po zaslugi profesorja Primoža Lorenza velik avditorij, ki se je vsako leto bolj odpiral, ki je vsako poletje ogreval tako izvajalce kot poslušalce. Profesor Primož Lorenz je z neverjetno voljo, s temperamentom, z navdušujočo zagnanostjo spreminjal svet.

Pavel Mihelčič, januar 2007

 

Po 25 letih projekta Imago Sloveniae – Podoba Slovenije je statistika tako osupljiva, kot je bil na začetku projekta zagnanost in prodornost Primoža Lorenza, pianista, pedagoga in idejnega vodje projekta.

 

Imago Sloveniae je v 25 letih:

povezal 25 občin in

več kot 30 kulturnih prizorišč iz vseh delov naše domovine,

predstavil več kot 2.000 koncertov in

več kot 10.000 vrhunskih domačih in tujih glasbenikov,

obogatil  milijon obiskovalcevz vrhunskimi glasbenimi dogodki. Neprecenljivo in hkrati brezplačno.

 

Imago Sloveniae je programsko povezan s 43 državami sveta in s 15 evropskimi festivali.

Imago Sloveniae je amabasador slovenskih glasbenikov v tujini.

Imago Sloveniae je kvaliteta in dostopnost. Uglašuje sodobno umetnost in dediščino.

Imago Sloveniae se hkrat dogaja v Ljubljani, Dobrni, na Bledu, v Ribnici, Murski Soboti, Novi Gorici, Metliki, v Makolah, Kranjski Gori, Moravskih toplicah, ormožu, Škofji Loki in Vipavi.

Imago Sloveniae gradove, cerkve, atrije….oživlja, polni z glasbo in za vselej spreminja njihovo podobo.

Imago Sloveniae je degustacija vrhunske glasbene umetnosti.

 

Slovensko kulturno ponudbo smo oplemenitili s prireditvami, ki smo jih vezali na prostor ali ambient kulturne dediščine in izkazalo se je, da je prav oživitev objektov kulturne dediščine z visoko kvalitetnimi prireditvami izjemen pospeševalec vsesplošnega gospodarskega, turističnega in kulturnega razvoja krajev in regij.

 

Pri pripravi projektov Ustanova Imago Sloveniae trajno sodeluje s številnimi kulturnimi institucijami, javnimi zavodi in uglednimi posamezniki s področja kulture. Smo člani Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije in Združenja slovenskih ustanov in fundacij, Združenja Asociacija.

Našo dejavnost podpirajo tudi s številne tuje ambasade, konzularna predstavništva in pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Ministrstvo za kulturo nam je dodelilo status institucije v javnem interesu.

Naše delovanje je neprofitno in v javno dobro, zato naše projekte poleg institucij države podpira vrsta pomembnih slovenskih podjetij.

S programskimi izmenjavami smo dolgoročno zagotovili tudi gostovanja slovenskih umetnikov v tujini. Plod tega sodelovanja je bil odmeven mednarodni projekt Evropsko glasbeno poletje 2009, v okviru katerega se je v štirih državah (Češka, Italija, Hrvaška in Slovenija) odvilo 59 koncertov, na katerih so sodelovali tudi slovenski glasbeniki, dela naših skladateljev pa so izvajali tudi priznani tuji umetniki.

Imago Sloveniae je uveljavljena blagovna znamka v slovenskem kulturnem prostoru, kar dokazuje dober obisk naših koncertov tudi v manjših krajih in velika medijska odmevnost. Skupna vrednost vseh medijskih objav v lanskem  letu je po analizi podjetja Press Clipping do konce septembra znašala 710.000 €. Veliko priznanje našemu delu je, da vsako leto več koncertov posnameta Televizija Slovenija – Uredništvo za resno glasbo in Radio Slovenija – Program ARS.

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio