Torek
01. Januar
ob 19.00
Galerija Imago Sloveniae
Galerija Janez Boljka - Gornji trg 16, Ljubljana

Razstava Bogdane Krušič: »Alegorija kot definicija časa; koordinate bivanja«

mag. Bogdana Krušič, univ. dipl. ing. arh.

Vsebina: iz uvoda

Osnovna tema je razmišljanje o enem najpogostejših vprašanj človeka – o pojmu časa kot dimenziji in njegovi upodobitvi. Čas nam najbolj jasno zrcali našo minljivost. Občutimo ga kot nekaj neulovljivega in izmuzljivega saj je vsak trenutek neponovljiv. Razmislek je osredotočen na dualnost obstoja vsega, kar obstaja v naravi in našem okolju, kar je konstantno in večno v primerjavi z našim osebnim obstojem in dojemanjem. Zdi se, da čas obstaja le v naših mislih. Naše dojemanje bivanja temelji na linearnosti merjenja toka časa in se začne in zaključi z našim zavedanjem. Zato nastane naše temeljno vprašanje pomena našega bivanja in ustvarjanja. Osnovna misel je usmerjanje pozornosti na doživljanje posameznih trenutkov v našem življenju, ki nas oblikujejo in nam dajejo smisel. Iz tega izhodišča je oblikovan koledar kot upodobitev ciklusa, ki odslikava štiri posamezna obdobja, doživeta preko posameznih čutov, vonja, vida, okusa, sluha in povezovalnega čuta tipa. Ne glede na zgodovinsko obdobje in družbeno ureditev ostaja naše dojemanje obstoja tudi danes, v dobi razuma, tehnologije in znanosti eno naših najglobljih in temeljnih vprašanj.

Iz ocene magistrske naloge:

… avtorica Bogdana Krušič razgrinja odnos do problematike likovnega upodabljanja časa kot enigmatičnega in abstraktnega pojava. … Njen koledar je kompleksna likovna celota pazljivo grajena z jasnim končnim ciljem. Do takšnih rešitev se je dokopala z načrtnim in doslednim delom, s premišljeno in oblikovno prefinjeno govorico. Iz posameznih osnutkov, skic in idejnih zasnov so nastale verzije in permutacije, ki so se razvile v celostne končne podobe. Povezava med klasičnimi likovnimi tehnikami in uporabo računalniških oblikovalskih programov je omogočila izredno subtilne, oblikovno bogate in barvno usklajene oblikovalske celote. Interakcija med geometrizmi in kipečimi organskimi in rastlinskimi oblikami zelo ustrezno podpre vsebino, ki v simbolističnih prispodobah poveže letne čase in čutne zaznave v kompozicijskih principih, značilnih za evropsko kulturo, torej branja podobe, izhajajoč iz branja besedila. Vse to je podprto z barvno prefinjeno metriko v pastelnih tonih in toplo-hladnimi poudarki. Celoten videz koledarja je dopolnjen še z lastno izdelano figuralno tipografijo kot slikovno pisavo, kar še dodatno obogati njegovo likovno eleganco. Magistrska naloga Bogdane Krušič je vzorno in vsebinsko celovito sestavljena in zelo ustrezno podpira njeno praktično delo, ki je odličen ilustratorski in oblikovalski izdelek.

mag. Milan Erič, red. prof. akad. slik.

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio