Sobota
27. Avgust
ob 9.00
Dvorana Zemljepisnega muzeja (Hall of the Geographical Museum) GIAM ZRC-SAZU - Ljubljana

Mednarodni večdisciplinarni simpozij GLASBA MLADIH V SLOVENSKI PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI

V okviru Mednarodnega festivala Noči ponovno organiziramo mednarodni večdisciplinarni simpozij, ki se bo letos v Evropskem letu mladih posvečal glasbi mladih v slovenski preteklosti in sedanjosti.


Sobota / Saturday, 27. 8. 2022

9:00–9:30 Darja KOTER (on-line): Slovenska glasbena kultura in mladinsko zborovsko petje v prvi polovici 20. stoletja / Slovenian music culture and youth choral singing in the first half of the 20th century
9:30–10:00 Mojca KOVAČIČ: Vključevanje kot orodje za premagovanje predsodkov mladih do glasbe: primer opere in Glasbene matice Ljubljana / Inclusion as a tool to overcome prejudice of young people towards music: the case of opera and Glasbena matica Ljubljana
10:00–10:30 Branka ROTAR PANCE: Mladi in glasba skozi uredniško delo dr. Primoža Kureta v reviji Glasbena mladina / Youth and music through the editorial work of dr. Primož Kuret in the magazine Glasbena mladina
   
10:30–11:00 Odmor / Coffee break
   
11:00–11:30 Gregor POMPE: Analiza toposov instrumentalnih skladb, namenjenih mladini in izdanih pri Edicijah Društva Slovenskih skladateljev / Topos analysis of the instrumental music for youth published by Editions of the Society of Slovenian Composers
11:30–12:00 Tina BOHAK ADAM: Poletni glasbeni tabori Zveze Glasbene mladine Slovenije / Summer music camps of the Jeunesses Musicales Slovenia
12:00–12:30 Vesna Sara PENO: ʺLetnja duhovna akademija muzičke omaldineˮ – svedočanstvo o duhovnim i muzičkim prilikama u Srbiji u periodu tranzicije / ʺSummer spiritual academy of musical youthˮ – testimony about spiritual and musical opportunities in Serbia during the period of transition
   
12:30–14:30 Kosilo / Lunch
   
14:30–15:00 Jelka VUKOBRATOVIĆ: Založba Jugoton in mladinska kulturna politika poznih 40. in 50. let prejšnjega stoletja / Jugoton records and the youth cultural politics of the late 1940s and 1950s
15:00–15:30 Katarina ZADNIK: Pevska vzgoja in izobraževanje v Glasbeni matici Ljubljana nekoč in danes / Singing education in Glasbena matica Ljubljana in the past and present
15:30–16:00 Leon STEFANIJA: Začetki Glasbene mladine Slovenije in njena družbena vloga / Beginnings of the Jeunesses Musicales and its social role
   
16:00–16:30 Odmor / Coffee break
   
16:30–17:00 Ivana PERKOVIĆ in / and Anđelka ZEČEVIĆ (on-line): Mladi i muzika: pogled iz perspektive digitalizovane periodike na srpskom jeziku (od 1850. do 1941. godine) / Youth and music: from the perspective of digitized historical newspapers in the Serbian language (between 1850 and 1941)
17:00–17:30 Maja VASILJEVIĆ (on-line): Judovska mladina in glasba / Jewish youth and music
20:00 Koncerti / Concerts

 

 

 

 

 

© IMAGO SLOVENIAE 2023. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio