Petek
26. Avgust
ob 12.00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU - Ljubljana

Mednarodni večdisciplinarni simpozij GLASBA MLADIH V SLOVENSKI PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI

V okviru Mednarodnega festivala Noči ponovno organiziramo mednarodni večdisciplinarni simpozij, ki se bo letos v Evropskem letu mladih posvečal glasbi mladih v slovenski preteklosti in sedanjosti.


Petek / Friday, 26. 8. 2022

14:00–15:00 Registracija / Registration
15:00–15:15 Uvodni nagovor doc. dr. Aleša Nagodeta, predstojnika Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani / Welcome speech of dr. assoc. prof. Aleš Nagode, the head of the Department of Musicology, Faculty of Arts, University of Ljubljana
15:15–15:45 Ivana VESIĆ (on-line): Kulturna demokratizacija in jugoslovanska mladina: O prizadevanjih in dosežkih Društva prijateljev glasbe Beograd in Glasbene mladine Jugoslavije / Cultural democratization and Yugoslav youth: On the efforts and accomplishments of Society of Friends of Music in Belgrade and Musical Youth of Yugoslavia
15:45–16:15 Lada DURAKOVIĆ: Glazba i priredbe u osnovnim školama u ranome socijalizmu: simboličke prakse i rituali / Music and performance in elementary schools in early socialism: symbolic practices and rituals
16:15–16:45 Matjaž BARBO: Prizadevanja za sodobno glasbo v treh desetletjih po ustanovitvi društva Muzina / Contemporary music efforts in the three decades since the founding of the Muzina Society
   
16:45–17:15 Odmor / Coffee break
   
17:15–17:45 Ákos WINDHAGER (on-line): Mladinska, pop glasba in madžarska sodobna klasična glasba: Mladi in glasba – stoletje popularne glasbe / Youth, pop music and Hungarian contemporary classical music: Youth and music – a century of popular music
17:45–18:15 Rajko MURŠIČ: Ali je jazz popularna glasba? O jazzu in popularni glasbi pri Glasbeni mladini Slovenije / Is jazz popular music? On jazz and popular music in the Musical Youth of Slovenia
18:15–18:45 Urša ŠIVIC: Razumevanje popularne in ljudske glasbe v prispevkih revije Glasbena mladina / The understanding of popular and traditional music in the texts of the magazine Glasbena mladina
20:00 Koncerti / Concerts

 

 

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio