Sreda
15. Oktober
ob 20.00
Goriški grad
Goriški grad - Gorica, Italija

SUONO BASSO (Nemčija, Slovenija, Poljska)

Karin Gemeinhardt – fagot, kljunasta flavta
Kaja Kapus – violončelo
Barbara Adamczyk – čembalo


Fagot, violončelo in čembalo, v baročni glasbi pogosto ‘le’ continuo, harmonsko ogrodje, ‘nizko ležeča’ preproga. Želijo stopiti iz množice in odplesati svoj ples. Vsak s svojim lastnim korakom, pa vendar skupaj. V mejah dovoljenega – različni stili in oblike poznobaročne Evro-pe postavljajo pravila igre. Vendar se na plesu marsikaj zgodi. Se morda s pravim Velikanom v vsakem zbudi skriti plesalec?


Karin Gemeinhardt je svoje glasbeno izobraževanje pričela s kljunasto flavto v svojem rod-nem mestu Passau. Med študijem kljunaste flavte pri Karlu van Steenhovnu v Karlsruhe si je izpolnila dolgo negovano željo in začela igrati baročni fagot. Radovednost do tega inštrumen-ta je kmalu prerasla v ljubezen. Leta 2009 je menjala na Državno visoko šolo za glasbo Tro-ssingen, da se je, tako s kljunasto flavto pri Carstnu Eckertu kot tudi s fagotom in dulcijanom pri Eckhardu Lenzingu, lahko v večji meri posvetila študiju stare glasbe. Od jeseni 2012 je študentka smeri Master of Music v razredu Christiana Beuseja na Visoki šoli za umetnosti Bremen.

S fagotom je svoj repertoar razširila z deli od klasicizma do zgodnje romantike. Igra z različ-nimi orkestri, kot je denimo freiburški Chapelle de la Vigne, in ansambli, kot je Trio Cammer-ton. Poleg tega je z Ars Antiqua Austria in Cantus Cölln idr. sodelovala pri številnih radio in CD produkcijah. V letu 2013 je bila izbrana v program Ann & Peter Law OAE Experience scheme for Young Players orkestra Orchestra of the Age of Enlightenment, poleti istega leta pa je debitirala kot solistka z Akademie für Alte Musik Berlin.

Kaja Kapus je leta 2009 diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Igorja Šker-janca. 4. letnik je opravila na Visoki šoli umetnosti Zürich pri Susanne Basler. V času študija modernega violončela se je izpopolnjevala na baročnem violončelu pri Markusu Möllenbec-ku, Martinu Zellerju in Wernerju Matzkeju, kasneje tudi pri Kristin von der Goltz, Jaapu ter Lindnu in Guidu Larischu. Julija 2013 je zaključila podiplomski študij baročnega violončela, smer Master of Music, na Državni visoki šoli za glasbo Trossingen v razredu Wernerja Matz-keja.

Na povabilo Akademije za glasbo v Ljubljani je sodelovala pri slovenski praizvedbi Montever-dijevih Večernic blažene Device. Z Ensemble La Pace je imela koncerte po Sloveniji, v Švici in Italiji. Sodelovala je pri koncertnih izvedbah Purcellove opere Dido in Enej v produkciji Vo-kalne akademije Ljubljana, opera je izšla na zgoščenki, posnela pa jo je tudi Televizija Slove-nija. S skupino La Sirenissima je nastopila na prvem Evropskem dnevu stare glasbe v Ljub-ljani. Na Visoki šoli umetnosti Zürich je pod vodstvom Jill Feldman sodelovala pri izvedbi opere La Purpura de la Rosa Tomasa de Torrejona y Velasca. S skupino Melas Drymos je med drugim nastopila na festivalu Festival Oude Muziek Utrecht 2013 – Fringe na Nizozem-skem. Redno sodeluje z Berner Kammerchor.

Barbara Adamczyk se je rodila leta 1980 na Poljskem, kjer je pri osmih letih začela z uče-njem klavirja. Ko je leta 2000 z odliko opravila glasbeno maturo iz klavirja, je že odkrila svoje navdušenje nad čembalom. Čembalo je študirala na Visoki šoli za glasbo Katowice (Poljska) v razredu Mareka Toporowskega, kjer je leta 2005 diplomirala. Leta 2007 je končala študij pri Marieke Spaans na Državni visoki šoli za glasbo Trossingen. Dodatno se je izpopolnjevala na mojstrskih tečajih pri Christianu Riegerju, Larsu Ulriku Mortensenu, Jesperju B. Christen-senu, Christine Schornsheim, Bartu van Oortu in drugih.

Od leta 2008 je zaposlena kot korepetitorka na Državni visoki šoli za glasbo Trossingen in korepetira poleg tega tudi na mojstrskih tečajih in tekmovanjih. Z različnimi komornimi sku-pinami je koncertirala v večini evropskih držav. Sodelovala je z umetniki, kot so Reinhard Goebel, Lorenz Duftschmid, Linde Brunmayr-Tutz, Anton Steck in Leila Schlayegh. Je člani-ca ansambla Trio Cammerton, ki je bil leta 2012 na AMUZ Festival van Flaanderen Antwer-pen poleg petih drugih ansamblov izbran za International Young Artists Presentation, platfor-mo za ansamble mladih glasbenikov. Leta 2012 je poučevala na mojstrskem tečaju Süddeut-sche Orgelakademie v Weissenau v Nemčiji, leta 2014 pa na Visoki šoli za glasbo Katowice.

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio