Festivali in cikli

PREDSTAVITEV PROGRAMSKIH SKLOPOV IMAGO SLOVENIAE

MEDNARODNI CIKEL POLETJE V STARI LJUBLJANI (od 1988)

Mednarodni cikel Poletje v Stari Ljubljani ima pomembno vlogo pri oživljanju starega mestnega jedra in kulturnem razvoju Ljubljane. Koncerti se odvijajo na najlepših lokacijah stavbne kulturne dediščine – mestni trgi, atriji, grad, mestna hiša, dvorana Slovenske filharmonije, muzeji in cerkve. Vsako leto se od srede junija do konca avgusta zvrsti okrog 30 koncertov z najboljšimi slovenskimi in vrhunskimi tujimi izvajalci.

Program je zasnovan na klasični glasbi iz različnih obdobij, 8 koncertov pa je v okviru ciklusa Jazz na Gornjem trgu s področja jazza. Posebnost festivala so mednarodne zasedbe, v katerih sodelujejo glasbeniki iz različnih držav in koncerti simfoničnih orkestrov na mestnih trgih, ki se jih udeleži več tisoč obiskovalcev.

MEDNARODNI FESTIVAL NOČI V STARI LJUBLJANI (od 1988)

Mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani tradicionalno poteka zadnji teden v avgustu in je po obsegu, številu nastopajočih in številu obiskovalcev ena največjih kulturnih prireditev s področja glasbe v Sloveniji. Odvija se večinoma na prostem, na več kot desetih prizoriščih v starem mestnem jedru, od katerih ima vsako jasno definiran programski koncept (npr. Oder pred Magistratom – velike zasedbe, orkestri in Big Bandi; Gornji trg – sodobni jazz; Dvorni trg – etno, Breg – literarno glasbeni dogodki, itd…).

Vsebinsko je festival zasnovan na zahtevnejših in tudi deficitarnih glasbenih zvrsteh kot so jazz, etno, šansoni in klasična glasba ter predstavlja neke vrste pregled aktualnega glasbenega ustvarjanja in poustvarjanja na teh področjih. V program vključujemo najboljše slovenske in kakovostne tuje izvajalce (vsako leto iz več kot 15-tih držav). Poudarek je na mlajših umetnikih in sodobni glasbeni produkciji. Festival je tradicionalno dobro obiskan, vsako leto ga v štirih dneh obišče več kot 50.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

 

MEDNARODNI FESTIVAL POLETJE IMAGO SLOVENIAE (od 1994)

Projekt je spodbudila želja po celoviti revitalizaciji kulturne podobe starih slovenskih mestnih jeder, trgov, sakralnih objektov, gradov in muzejev, ter ostalih objektov kulturne dediščine s pomočjo žive kulture.

Združil je 25 slovenskih občin in krajev, ki vsako poletje pod blagovno znamko IMAGO SLOVENIAE organizirajo več kot 60 koncertov uglednih domačih in tujih umetnikov ter drugih kulturnih dogodkov.

Slovensko poletno kulturno ponudbo, ki je v obliki poletnih festivalov v nekaterih krajih že obstajala, smo oplemenitili s koncerti, ki smo jih vezali na prostor ali ambient kulturne dediščine in izkazalo se je, da je prav oživitev teh objektov z visoko kakovostnimi prireditvami izjemen pospeševalec splošnega gospodarskega, turističnega in kulturnega razvoja krajev in tudi regij. Pri organizaciji koncertov, ki se vrstijo od sredine junija do sredine septembra, sodelujejo tudi lokalni organizatorji.

Najpomembnejši cilji projekta so širitev vrhunske umetnosti tudi v manjše kraje, promocija resnih glasbenih zvrsti, promocija ustvarjalcev in poustvarjalcev, medkulturni dialog ter dostopnost kulturnih dobrin, zato so koncerti praviloma brezplačni za obiskovalce.

Programski koncept je zasnovan na klasični glasbi iz različnih obdobij, za različne komorne zasedbe, zbore in simfonične orkestre. Imago Sloveniae je uveljavljena blagovna znamka, ki zagotavlja visoko kakovost, zato so naši koncerti povsod dobro obiskani in medijsko odmevni. Vsako leto več koncertov posnameta Televizija in Radio Slovenija.

 

MEDNARODNI CIKEL MLADI TALENTI (od 2005)

S projektom Mladi talenti zagotavljamo nadarjenim mladim glasbenikom možnost koncertiranja po različnih krajih v Sloveniji in preko kulturnih izmenjav tudi v tujini. V program vključujemo predvsem glasbenike, ki so že končali dodiplomski ali podiplomski študij glasbe in vsled majhnosti slovenskega kulturnega prostora še posebej potrebujejo spodbude in pomoč pri nadaljnjem umetniškem razvoju. Letno izvedemo več kot 30 koncertov. Pri izboru izvajalcev sodelujemo z Akademijo za glasbo v Ljubljani, Oddelkom za muzikologijo FF Univerze v Ljubljani in z uredniki programa ARS Radia Slovenija. V program vključujemo tudi zmagovalce uveljavljenih domačih in tujih glasbenih tekmovanj.


MEDNARODNI CIKEL JAZZ ODER
(od 2009)

Slovenija ima na področju jazz glasbe bogato tradicijo, v zadnjih letih pa še posebej kakovostno populacijo mladih glasbenikov, ki so končali študije na prestižnih akademijah in konservatorijih po svetu. Zato smo leta 2006 pričeli v naše programe vključevati tudi jazzovske koncerte. Cikel Jazz oder poteka na več lokacijah v Starem mestnem jedru Ljubljane in tudi v drugih krajih po Sloveniji.

V okviru Jazz odra se vsako leto zvrsti okrog 15 koncertov kakovostnih domačih in tujih zasedb.


CIKEL BOŽIČNIH KONCERTOV
(od 1986)

Ciklus božičnih koncertov je nastal v želji po oživitvi tradicije božičnih koncertov. Rdeča nit programa je klasična glasba in glasba tematsko vezana na božični čas. Koncerti potekajo po različnih ljubljanskih cerkvah, nekaj pa tudi po cerkvah v drugih krajih  Slovenije. Vsako leto pripravimo okrog 5 koncertov s priznanimi domačimi in tujimi umetniki. Najodmevnejša sta Svečani božični koncert v Slovenski filharmoniji in Božični koncert pred Magistratom.

GALERIJA JANEZA BOLJKE

Galerijski prostor, v katerem se je najprej pod imenom Galerija Žula, v zadnjem desetletju pa v okviru Imago Sloveniae zvrstilo nemajhno število uglednih domačih in tujih likovnikov, deluje v okolju, ki so ga ta čas naselili ateljeji pomembnih umetnikov, slikarjev Hui Quin Wang, Karla Pleminitaša, zlasti pa kiparjev: Mojce Smerdu, Jakova Brdarja, Dušana Tršarja, Jožefa Vrščaja, Dragice Čadež idr.. Skupaj, predvsem s tukajšnjimi oblikovalci in arhitekti, galerijami, lokali in hotelčki, tvorijo aktivno zaledje, ki se razteza še prek Karlovške ceste v del starega Žabjeka s Hrenovo ulico itn. Poimenovanje galerije v spomin na kiparja, grafika in slikarja Janeza Boljke, ki je svojo študijsko mladost preživel prav v tem žabješkem okolju, je verjetno želja vseh njegovih aktivnih umetniških kolegov.

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio