09. 04. 2021

Mednarodni simpozij GLASBA – RELIGIJA – DUHOVNOST: Poziv k oddaji prispevkov

Glasba – Religija – Duhovnost

Mednarodni simpozij, 26.–28. avgust 2021

Ljubljana, Slovenija

 

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV

 

Verske in duhovne doktrine in njihove interpretacije pomembno vplivajo na razumevanje meja med glasbenimi in neglasbenimi pojavi ter med sprejemljivimi in nesprejemljivimi glasbenimi in plesnimi praksami v različnih prostorskih in časovnih okvirih. Religija in duhovnost vplivata na tradicijsko, umetnostno in popularno glasbo in se odražata v le-teh. Letošnji mednarodni interdisciplinarni simpozij se posveča raziskavam kompleksnih in večplastnih povezav glasbe, religije in duhovnosti v predkolonialnem, kolonialnem in pokolonialnem kontekstu ter v okoljih, ki so do katerihkoli verskih nazorov ali pa samo do drugačnih ali manjšinskih, ponekod sovražno nastrojena. To na kontinuumu med vojno in mirom včasih povzroči migracijske, begunske in nenazadnje tudi priseljenske izkušnje. Povezave med glasbo, religijo in duhovnostjo so prisotne pri obrednih praksah, ki so bistvene za ohranjanje identitete, kot tudi za oblikovanje novih ekumenskih sinkretizmov.

Marca 2020 je skupina znanstvenikov z različnih koncev sveta izvršnemu odboru Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) podala predlog za ustanovitev študijske skupine, ki naj bi se sistematično osredotočala na raziskovanje povezav glasbe, religije in duhovnosti. Odbor je predlog potrdil in z ljubljanskim simpozijem se bo začela še ena uspešna zgodba o tematskih raziskavah v mednarodnem akademskem prostoru. Raziskovanje omenjenih povezav je izjemnega pomena in ni izrecno prisotno v dejavnostih nobene od obstoječih študijskih skupin ICTM. Nova skupina bo zagovarjala odprt, vključujoč in nepristranski odnos do izbrane tematike.

Ne tem mestu torej napovedujemo znanstveno srečanje in vas vabimo, da se nam pridružite na dogodku, ki zaznamuje začetek nove raziskovalne poti. Simpozijsko srečanje naj bi se odvilo že v lanskem letu, a smo ga bili zaradi pandemije primorani odpovedati. Gostitelj je Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, skupaj s številnimi uglednimi soorganizatorji, kot so Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Mestni muzej Ljubljana in Ustanova Imago Sloveniae – podoba Slovenije. Simpozij bo potekal v okviru Mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani, na njem pa bodo predstavljeni samostojni referati, organizirani paneli, okrogle mize in filmi.

V primeru, da bi v kateri koli od štirih omenjenih oblik (referat, panel, okrogla miza, film) na simpoziju želeli sodelovati s svojim prispevkom, vas prosimo, da do 15. maja 2021 na naslov svanibor.pettan@ff.uni-lj.si pošljete povzetek besedila v obsegu 150 besed. Tako Organizacijski kot tudi Programski svèt se bosta prilagodila okoliščinam, ki jih narekuje pandemija COVID 19. Če bo le mogoče, bo simpozij na predvidenih lokacijah potekal na običajen način, v nasprotnem primeru pa ga bomo s pomočjo aplikacije Zoom organizirali v obliki spletnega dogodka. Glede na trenutne okoliščine, pa bomo tudi v primeru, da bo simpozij potekal na ustaljen način, omogočili predstavitve prispevkov preko spletnih povezav.

V upanju na srečanje avgusta v Ljubljani, lep pozdrav vsem v imenu organizatorjev,

Prof. dr. Svanibor Pettan


   

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio