08. 08. 2023

LETOŠNJI MEDNARODNI VEČDISCIPLINARNI SIMPOZIJ JE PRED VRATI

25. Avgusta se začenja večdisciplinarni simpozij z naslovom Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin. Simpozij bo potekal med 24. in 26. avgustom 2023 v prostorih Akademije za Glasbo v Ljubljani (Palača Kazina) v okviru ter času festivala Noči v stari Ljubljani in ga bo torej spremljalo pestro glasbeno dogajanje, povezano s temo simpozija.

Simpozij se posveča vlogi zvoka in glasbe v občutljivih človeških obdobjih ter okoliščinah, zlasti v človekovem najzgodnejšem razvojnem obdobju s posebnim poudarkom na pomenu glasbe za ranljive posameznike ali skupine v različnih okoliščinah in družbenih položajih (npr. za marginalizirane posameznike, posameznice in skupine, ostarele, bolne, begunce in azilante …).

Razprava bo potekala v širšem meddisciplinarnem kontekstu med umetniki in umetnicami ter uglednimi mednarodnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami s področja razvojne psihologije, nevrofiziologije, nevropsihologije, psihoakustike, muzikoterapije, glasbene pedagogike, antropologije in naslavljala naslednja vprašanja: Kako glasba vstopa v človeško doživljanje in ga soustvarja od najzgodnejših let dalje? Zakaj jo sploh ustvarjati? Kako nagovoriti večinoma spregledane dele občinstva in spodbuditi poslušalca ali poslušalko ter akterje, predvsem ustvarjalce in izvajalce ter izvajalke glasbe, zvočne umetnike in umetnice, producente in producentke v najširšem smislu? Kakšne so dileme med željo po ugoditvi estetskim pričakovanjem najmlajšega poslušalstva in nujo po etičnem, globokem in trajnem odnosu med umetnikom in mladim poslušalcem ali poslušalko? Kako lahko posameznica ali posameznik postane dialoški partner v prisluškovanju notranjemu svetu drugega? Kakšni so pri tem pogledi in izkušnje medicinske etnomuzikologije ali aplikativne etnomuzikologije ter drugih ved, ki jih zanima doživljanje zvoka in glasbe ter njena vloga pri otrocih in deprivilegiranih posameznikih, posameznicah in skupinah? Naslovili bomo tudi vprašanje družbenih ali psiholoških učinkov aktivnega vključevanja otrok v glasbene dejavnosti.

Tema simpozija je tesno povezana s triletnim projektom B-Air, ki raziskuje vlogo zvoka pri razvoju človeškega bitja v najzgodnejšem obdobju življenja. Nosilec projekta je Radio Slovenija, projekt pa vključuje devet partnerskih organizacij iz osmih evropskih držav. Pomemben del projekta je tudi produkcija novih radiofonskih in glasbenih del za najmlajše in ranljive posameznike, posameznice in skupine.

Simpozij je odprt za javnost, vstop pa je brezplačen.


Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta

© IMAGO SLOVENIAE 2023. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio