IMAGO SLOVENIAE – PODOBA SLOVENIJE je po obsegu eden največjih kulturnih projektov v Sloveniji, čigar kulturna mreža povezuje preko 25 občin in krajev in več kot 30 koncertnih prizorišč z vseh delov naše države, zamejstva in tujine. Vsako leto organizira več kot 100 koncertov klasične, jazz in etno glasbe, ki se jih udeleži tudi preko 80.000 obiskovalcev.

 

V okviru IMAGA SLOVENIAE poteka več kulturnih projektov:

 • Mednarodni festival Imago Sloveniae
 • Mednarodni cikel Poletje v stari Ljubljani
 • Mednarodni festival Noči v stari Ljubljani
 • Mednarodni cikel Jazz oder
 • Mednarodni cikel Mladi talenti
 • Mednarodni cikel Zima v stari Ljubljani
 • Likovna galerija Janez Boljka

 

Temeljne značilnosti projekta so:

 • kompleksna revitalizacija stavbne kulturne dediščine (starih mestnih jeder, gradov, cerkva, muzejev…)   s pomočjo žive kulture in organiziranih kulturnih prireditev;
 • policentričnost: širitev vrhunske umetnosti iz velikih centrov tudi v manjše kraje in občine na področju cele države;
 • oblikovanje skupne blagovne znamke slovenske kulturne podobe in promocija slovenske kulture (povezanost žive kulture in dediščine);
 • kulturno osveščanje in izobraževanje;
 • nova umetniška produkcija;
 • mednarodno sodelovanje in medkulturni dialog;
 • mobilnost kulturnih dobrin in razvoj kulturnega turizma;
 • prost dostop do vrhunske kulturne ponudbe (brezplačni koncerti za obiskovalce);
 • oblikovanje kulturnih prireditev na prostem in v nekonvencionalnih ambientih (ulice, atriji, gradovi, cerkve, muzeji);
 • profesionalna organizacija kulturnih prireditev in visoka  kakovostna raven izvajalcev;
 • povezanost prireditev v širšem zaledju države, povezovanje krajev in različnih kulturnih prizorišč ter spodbujanje in koordinacija skupne kulturne ponudbe.

 


Mednarodni festival Imago Sloveniae

Mednarodni festival Imago Sloveniae je bil leta 1998 ustanovljen z namenom spodbujanja razvoja slovenske umetnosti, decentralizacije vrhunske kulturne ponudbe, vzpostavitve mednarodne kulturne mreže in revitalizacije arhitekturne dediščine z živim kulturnim udejstvovanjem. Vse odtlej stara mestna jedra in zgodovinske ter sakralne objekte napolnjuje z visoko kakovostnimi kulturno-umetniškimi vsebinami. Vsako leto pod svojim okriljem poveže več kot 20 občin, mest in krajev iz vseh delov Slovenije, pa tudi iz slovenskega zamejstva in tujine. Pod skupno blagovno znamko Imago Sloveniae se tako letno zvrsti več kot 50 koncertov uveljavljenih domačih in tujih glasbenikov ter različnih drugih umetniških dogodkov, kar Mednarodni festival Imago Sloveniae umešča med največje festivale klasične glasbe v Sloveniji. Dolgoletna tradicija in hkrati želja po nenehnem razvoju Mednarodnemu festivalu Imago Sloveniae zagotavljata izjemno kakovost in aktualnost tako izvajalcev kot tudi glasbenih vsebin, kar potrjujejo odlične kritike v strokovni javnosti, še bolj pa maksimalen obisk, velika medijska odmevnost ter navdušujoče zadovoljstvo občinstva.

 


Mednarodni cikel Poletje v stari Ljubljani

Temelji Mednarodnega cikel Poletje v stari Ljubljani segajo v leto 1988, ko je bilo ustanovljeno Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra, ki je z organizacijo koncertnih in različnih drugih kulturnih dogodkov začelo poživljati mestni kulturni utrip. Poletje v stari Ljubljani tako vsako leto od 2. polovice junija pa vse do konca avgusta – začenši s tradicionalnim slavnostnim Otvoritvenim koncertom na Kongresnem trgu – z raznolikim izborom klasične glasbe različnih obdobij za različne sestave (od solističnih in komornih zasedb do večjih zborov in orkestrov) na znamenitih lokacijah kot so Slovenska filharmonija, Ljubljanski grad, Narodna galerija, Mestni muzej, Mestna hiša, Stolna cerkev in druge, več tisoč obiskovalcem pričara nepozabne glasbene večere. Programska zasnova cikla posebno pozornost posveča aktualni glasbeni produkciji najvidnejših slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev vseh generacij, mednarodno razsežnost pa mu zagotavljajo vrhunski tuji glasbeni umetniki z različnih koncev sveta. S kontekstualno smiselnim in vsebinsko utemeljenim prepletanjem uveljavljenega repertoarja preteklih obdobij z glasbenimi praksami sodobnosti dogodki Poletja v stari Ljubljani navdušujejo tudi občinstvo, ki koncertom prisluhne preko radijskih valov Radia Slovenija – Programa Ars, ali pa si jih ogleda na programu TV Slovenija.

 


Mednarodni festival Noči v stari Ljubljani

Mednarodni festival Noči v stari Ljubljani, katerega začetki segajo v leto 1988, se je v 33 letih obstoja razvil v največji poulični festival v prestolnici, skupaj z bogatim spremljevalnim programom pa velja za enega najobsežnejših kulturnih projektov v Sloveniji. Tridnevni festival, ki se navadno odvija v zadnjem tednu avgusta, vsako leto več kot 50.000 domačim in tujim obiskovalcem ponudi izjemno raznolike in svojevrstne koncertne izkušnje najrazličnejših etno in jazz glasbenih žanrov. Na številnih lokacijah, skrbno umeščenih v slikovit historični ambient starega mestnega jedra, je tako v 3 dneh mogoče prisluhniti preko 30 koncertom, na katerih se predstavijo vrhunski slovenski in tuji glasbeniki iz vseh 5 celin. Spremljevalni program glasbeni podstat Noči v stari Ljubljani plemeniti z različnimi gledališkimi, likovnimi, filmskimi, literarnimi in plesnimi dogodki, otroškimi delavnicami ter okroglimi mizami, predvsem pa z že tradicionalnim Mednarodnim interdisciplinarnim simpozijem priznanih slovenskih in tujih znanstvenikov, ki s predstavitvijo raziskav dotičnih področij izbrane festivalske tematike navdušuje tudi širšo strokovno javnost.

 

 

MEDNARODNI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ

Pod okriljem festivala Noči v stari Ljubljani že od leta 2011 v sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo FF Univerze v Ljubljani, Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU, Muzikološkim inštitutom ZRC SAZU in vodilnim svetovnim etnomuzikološkim združenjem ICTM (Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo) zdaj že tradicionalni Mednarodni interdisciplinarni simpozij vsako leto združi preko 50 vodilnih svetovno priznanih znanstvenikov in strokovnjakov iz več kot 20 držav. Simpozij, ki se vsebinsko navezuje na aktualno temo Noči v stari Ljubljani, raziskovalcem z različnih področij kot so etnomuzikologija, etnologija, antropologija, sociologija, folkloristika, zvočne študije in še mnogih drugih sorodnih ved, vsako leto znova ponudi priložnost, da svoja znanstvena vprašanja, razmišljanja, odgovore, odkritja in ugotovitve predstavijo širši javnosti. Znanstveno-teoretična obravnava vsakoletnih tematskih sklopov tako skuša v želji sprotnega soočanja znanstvenih dognanj in praktičnega prikaza celovito dopolniti stvaren oz. neposreden glasbeni izraz koncertnih vsebin. Na uglednih lokacijah ljubljanskega starega mestnega jedra (Mestni muzej, Atrij ZRC SAZU, Prešernova dvorana ZRC SAZU, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU …), ki so v neposredni bližini koncertnih prizorišč in dostopne tudi skupinam s posebnimi potrebami, so vsi dogodki odprti za javnost, občinstvo pa lahko izbranim okroglim mizam, predavanjem in razpravam prisluhne tudi preko valov Radia Slovenija.

 


Mednarodni cikel Jazz oder

Mednarodni cikel Jazz oder je bil leta 2006 zasnovan z namenom kontinuirane predstavitve najboljše aktualne slovenske jazz ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ter zagotavljanja dostopnosti vrhunskih glasbenih vsebin v starem mestnem jedru Ljubljane. Vsebinsko je zasnovan na raznolikih smereh izjemno razvejane jazz glasbe. V svoj program uvršča najboljše slovenske zasedbe in soliste ter vrhunske tuje glasbenike, poseben poudarek pa namenja sodobni slovenski avtorski produkciji in koncertni predstavitvi novih plošč. Cikel se od leta 2017 začenja z glasbenimi dogodki ob Unescovem mednarodnem dnevu jazza – 30. aprila. Koncertno dogajanje nato tedensko od konca junija pa vse do konca avgusta na osrednjem odru med Starim in Gornjim trgom, pa tudi na različnih drugih lokacijah ljubljanskega mestnega jedra, vsak petek razveseljuje več sto obiskovalcev. Pestro koncertno dogajanje dopolnjujejo učno-eksperimentalne delavnice in odprte oblike muziciranja (jam sessions), tematske filmske projekcije in raznolike okrogle mize ter razprave, ki umetniško-izrazni programski celovitosti cikla pridenejo še teoretsko vsebino. Jazz oder slovenskemu prostoru prinaša – tudi preko neposrednega prenosa Radia Slovenija – neprecenljivo svežino široke palete jazz glasbe. Kot tak prerašča sámo funkcijo popestritve poletnih prizorišč na prostem v starem mestnem jedru ter s tem edinstveno prispeva k bogatitvi jazz scene slovenske prestolnice.

 


Mednarodni cikel Mladi talenti

Mednarodni cikel Mladi talenti je bil leta 2005 zasnovan v podporo najobetavnejšim mladim glasbenikom, ki šele stopajo na svojo poklicno pot. Posebno pozornost namenja umetnikom, ki so že končali dodiplomski študij glasbe in ki zaradi majhnosti slovenskega kulturnega prostora še posebej potrebujejo spodbudo in pomoč pri nadaljnjem umetniškem razvoju. V okviru Mladih talentov redno nastopajo zmagovalci uveljavljenih domačih in tujih glasbenih tekmovanj kot so TEMSING, Tekmovanje Primož Ramovš in druga. S posebnim javnim razpisom za komorne zasedbe in nove skladbe cikel vsako leto zagotovi vsaj 2 domači krstni izvedbi. Na uglednih lokacijah ljubljanskega mestnega jedra (Slovenska filharmonija, Narodna galerija, Mestni muzej, Rdeča dvorana Magistrata … ), po različnih drugih krajih Slovenije in v obliki gostovanj ter kulturnih izmenjav tudi v tujini se koncerti odvijajo preko celega leta, težišče cikla pa je postavljeno v vrhunec poletne sezone. Takrat se koncerti Mladih talentov terminsko prepletajo z odmevnim Mednarodnim festivalom Poletje v stari Ljubljani, kar mladim glasbenikom ponudi možnost sodelovanja in nastopa z že uveljavljenimi umetniki, ter jim na ta način omogoči, da se predstavijo pred več tisoč obiskovalci. Mladim talentom je moč prisluhniti tudi v okviru Radia Slovenija – Programa Ars, ki številne koncerte posname, kritiško predstavi in večkrat predvaja, kar je za uveljavitev ter prepoznavnost mladih glasbenikov izjemnega pomena.

 


Mednarodni cikel Zima v stari Ljubljani

Mednarodni cikel Zima v stari Ljubljani že vse od leta 2003 nadgrajuje niz decembrskih glasbenih dogodkov, ki je v preteklosti nastal v želji po oživitvi božične koncertne tradicije. Rdeča nit cikla v svoje okvire vpenja predvsem klasično in na božični čas ter zimsko tematiko vezano glasbo, ki jo na različnih lokacijah obdanih v sijaj božičnih lučk, kot so Mestni trg, Stolna cerkev sv. Nikolaja, cerkev sv. Jakoba, Kongresni trg in druge, izvajajo številni vrhunski domači in tuji izvajalci v najrazličnejših sestavih. Zima v stari Ljubljani se prikupno vključuje v druge decembrske kulturne prireditve v mestu, njen vrhunec pa nedvomno predstavlja Tradicionalni božični koncert pred Magistratom, ki vsako leto z novo produkcijo večtisočglavo množico obiskovalcev popelje v čarobno vzdušje božičnega večera.

 


Likovna galerija Janez Boljka

Galerijska dejavnost v prostorih Ustanove Imago Sloveniae – Podoba Slovenije na Gornjem trgu že več kot 26 let uspešno združuje različna področja vizualne umetnosti. Galerija je bila leta 2014 ob odprtju razstave male plastike Janeza Boljke po tem znamenitem umetniku tudi poimenovana. Mednarodno uveljavljeni slovenski slikar, kipar in grafik je namreč svojo študijsko mladost preživel prav tem delu starega mestnega jedra Ljubljane. S premišljenim, kakovostnim in internacionalno obarvanim programom Galerija Janez Boljka širi vrhunsko umetnost in skrbi za dostopnost kakovostne kulturne ponudbe. Skupaj z oblikovalci in arhitekti ter drugimi strokovnjaki dotičnih področij pripravlja skupinske in samostojne razstave tako starejših kot tudi mlajših umetniških generacij ter s tem dopolnjuje galerijsko dejavnost tega območja starega mestnega jedra. Umeščena v okolje izrazito umetniškega značaja, ki ga kot takega tvorijo številni ateljeji ljubljanskega Gornjega trga v katerih delujejo nekateri najpomembnejši slovenski likovni ustvarjalci, povezuje in spodbuja živahno umetniško življenje, ki v obliki zanimivih in odmevnih razstav ter drugih kulturnih dogodkov predvsem v poletnih mesecih pritegne množice domačih in tujih obiskovalcev.

 

© IMAGO SLOVENIAE 2023. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio