ZGODOVINA

35 let projekta Imago Sloveniae – Podoba Slovenije

Nacionalni projekt Imago Sloveniae – Podoba Slovenije obeležuje že 35-letnico svojega glasbenega in kulturnega delovanja. Obseg in uspešnost projekta najbolje prikazuje statistika: več kot 2600 koncertov, prek 11.000 vrhunskih glasbenikov, več kot milijon in pol obiskovalcev.

Začetki projekta segajo v leto 1988, ko je bilo ustanovljeno Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra, ki je z organizacijo koncertnih in drugih kulturnih dogodkov začelo oživljati kulturni utrip mesta Ljubljane. Prizorišča koncertov so postali mestni trgi z vodnjaki, atriji, sakralni objekti in drugi privlačni zgodovinski deli mesta. Ustanovitelj in predsednik Društva Primož Lorenz (1942–2007) je kot »oče« oživitve Stare Ljubljane soustvaril številne koncertne prireditve na prizoriščih spomenikov kulturne dediščine in zasnoval festivala Poletje v Stari Ljubljani in Noči v Stari Ljubljani. Na podlagi teh prizadevanj je bila na pobudo nekaterih uglednih predstavnikov družbe leta 1994 ustanovljena Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije. Njeni ustanovni člani so bili, dr. France Bernik, tedanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Milan Kučan, tedanji predsednik države, in dr. Alojzij Šuštar, tedanji slovenski metropolit.

Projekt Imago Sloveniae je edinstven primer kulturno-umetniškega potenciala, ki je izhodišče za urbano in ruralno (fizično) prenovo in gospodarski razvoj. Z vrhunsko glasbeno umetnostjo, vezano na prizorišča arhitekturne kulturne dediščine, je projekt oplemenitil kulturno ponudbo, kar predstavlja pomemben prispevek h kulturnemu in turističnemu razvoju slovenskih krajev in regij, pa tudi k sooblikovanju njihove kulturne identitete.

Leta 2004 smo projekt organizacijsko in programsko še nadgradili. Sodelovanje s kulturnimi institucijami in glasbenimi festivali v tujini je pomenilo razširitev projekta v mednarodni prostor, kar je zagotovilo tudi gostovanja slovenskih umetnikov v tujini. Plod mednarodnega sodelovanja je bil zlasti odmeven projekt Evropsko glasbeno poletje 2009, v okviru katerega se je v štirih državah (Češka, Italija, Hrvaška, Slovenija) zvrstilo 59 koncertov. Že od začetka delovanja nacionalnega projekta Imago Sloveniae je posebna pozornost posvečena mladim talentom, ki šele stopajo na svojo umetniško pot. Od leta 2005 jim je namenjen Mednarodni ciklus Mladi talenti.

Danes Ustanova Imago Sloveniae združuje 20 slovenskih krajev in prek 25 kulturnih prizorišč, na katerih se vsako leto zvrstijo številni koncerti vrhunskih slovenskih in tujih izvajalcev orkestralne, vokalne in komorne klasične glasbe, pa tudi zvrsti kot sta džez in etno. Pod uveljavljeno blagovno znamko Imago Sloveniae se izvede prek 100 glasbenih dogodkov letno. S festivali in koncertnimi cikli Imago Sloveniae, ki predstavljajo odlične izvajalce in pestre koncertne programe, smo si pridobili številčno in zvesto občinstvo. Medsebojno povezovanje z namenom oblikovanja kakovostne in programsko bogate koncertne ponudbe ter dostopnost vrhunske glasbene umetnosti širšemu občinstvu pa ostajajo poglavitne zaveze tudi za prihodnost.

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio