18. 12. 2013

Ogrožena prihodnost projekta Imago Sloveniae

Ustanova Imago Sloveniae na razpisu Ministrstva za kulturo ni bila izbrana med projekte, ki se bodo programsko financirali v obdobju 2014–2017. Očitno 25 let uspešnega delovanja, več kot 100 koncertov letno, na katerih se predstavi 700 akademsko izobraženih glasbenikov, mreža 20 koncertnih prizorišč po Sloveniji, 11 posnetih koncertov Programa Ars in TV Slovenija v letu 2013, sistematična podpora mladim glasbenikom, odlične strokovne kritike, številni medijski odmevi, 32.000 ogledov naše spletne strani v 2 mesecih (julij, avgust 2013 – vir “Google Analyitics”) in maksimalen obisk vseh koncertov ne zadošča za podporo enega od najbolj kompleksnih kulturnih projektov pri nas.

V oči še posebej bode dejstvo, da je strokovna komisija programske reference ustanove iz obdobja 2010–2012 po obeh kriterijih ocenila z najvišjim številom točk (10), medtem ko je prijavljen program, ki temelji na enakih programskih in izvedbenih usmeritvah, ocenila z mnogo manj točkami. Pri nekaterih kriterijih, ki se tičejo prijavljenega programa, je strokovna komisija od možne ocene (10) odbila kar 4 točke, v obrazložitvi pa strokovna komisija teh odbitkov ni utemeljevala s konkretnimi dejstvi. Zato se poraja sum, pri nas in pri vseh tistih, ki poznajo naše delo, da strokovna komisija pri ocenjevanju projekta ni upoštevala strategije razvoja kulture oz. razpisnih kriterijev, ki so tudi osnovno vodilo pri programski zasnovi projekta (decentralizacija, mobilnost, dostopnost, promocija slovenskega ustvarjanja in poustvarjanja, kulturna vzgoja, medkulturni dialog, mednarodno sodelovanje itd), ampak nam je predvsem želela brezkompromisno znižati število točk in nas izločiti iz kroga prejemnikov.

Brez programskega financiranja, ki vključuje tudi sofinanciranje splošnih stroškov, plač zaposlenih, najemnin, nabave osnovnih sredstev ipd., nadaljnji razvoj in obstanek projekta ni možen. Zato smo pripravljeni vložiti vse potrebne napore, da se projekt Imago Sloveniae začne obravnavati v skladu z njegovo uspešnostjo in učinkovitostjo ter enakopravno s primerljivimi kulturnimi projekti.

Odločitev komisije je resno ogrozila prihodnost projekta Imago Sloveniae, ki smo ga 25 let razvijali z veliko požrtvovalnostjo in idealizmom vseh sodelujočih. Zato se obračamo na vas, predvsem tiste, ki spremljate naše delo, da nas podprete pri naših prizadevanjih.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Janoš Kern
direktor

 

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio