15. 05. 2023

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO NA SIMPOZIJ Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin

Ljubljana, Slovenija, 24.–26. avgust 2023

Vabljeni na večdisciplinarni simpozij z naslovom Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin. Simpozij bo potekal med 24. in 26. avgustom 2023 v Ljubljani v okviru festivala Noči v stari Ljubljani in ga bo torej spremljalo pestro glasbeno dogajanje, povezano s temo simpozija.

Če bi radi pri simpoziju sodelovali, vas vabimo, da do 31. maja pošljete povzetke svojih prispevkov v angleškem jeziku. Uradna jezika simpozija bosta slovenščina in angleščina, predvidena dolžina prispevkov je dvajset minut. Povzetki naj obsegajo od 250 do 300 besed, vaše ime in priimek, naziv vaše institucije in vaš e-poštni naslov, naslov za pošiljanje pa je b-air@rtvslo.si. Simpozij je seveda odprt za javnost, prisrčno vabljeni!

Tema posveta je vloga zvoka in glasbe v občutljivih človeških obdobjih ter okoliščinah, zlasti v človekovem najzgodnejšem razvojnem obdobju s posebnim poudarkom na pomenu glasbe za ranljive posameznike ali skupine v različnih okoliščinah in družbenih položajih (npr. za marginalizirane posameznike, posameznice in skupine, ostarele, bolne, begunce in azilante …).

Razprava bo potekala v širšem meddisciplinarnem kontekstu med umetniki in umetnicami ter uglednimi mednarodnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami s področja razvojne psihologije, nevrofiziologije, nevropsihologije, psihoakustike, muzikoterapije, glasbene pedagogike, antropologije in naslavljala naslednja vprašanja: Kako glasba vstopa v človeško doživljanje in ga soustvarja od najzgodnejših let dalje? Zakaj jo sploh ustvarjati? Kako nagovoriti večinoma spregledane dele občinstva in spodbuditi poslušalca ali poslušalko ter akterje, predvsem ustvarjalce in izvajalce ter izvajalke glasbe, zvočne umetnike in umetnice, producente in producentke v najširšem smislu? Kakšne so dileme med željo po ugoditvi estetskim pričakovanjem najmlajšega poslušalstva in nujo po etičnem, globokem in trajnem odnosu med umetnikom in mladim poslušalcem ali poslušalko? Kako lahko posameznik ali posameznica postane dialoški partner v prisluškovanju notranjemu svetu drugega? Kakšni so pri tem pogledi in izkušnje medicinske etnomuzikologije ali aplikativne etnomuzikologije ter drugih ved, ki jih zanima doživljanje zvoka in glasbe ter njena vloga pri otrocih in deprivilegiranih posameznikih, posameznicah in skupinah? Naslovili bomo tudi vprašanje družbenih ali psiholoških učinkov aktivnega vključevanja otrok v glasbene dejavnosti.

Tema simpozija je tesno povezana s triletnim projektom B-Air, ki raziskuje vlogo zvoka pri razvoju človeškega bitja v najzgodnejšem obdobju življenja. Nosilec projekta je Radio Slovenija, projekt pa vključuje devet partnerskih organizacij iz osmih evropskih držav. Pomemben del projekta je tudi produkcija novih radiofonskih in glasbenih del za najmlajše in ranljive posameznike, posameznice in skupine.


Partnerji v projektu:


Projekt podpirajo:

 

 

 

 

© IMAGO SLOVENIAE 2023. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio