09. 07. 2013

Predstavitev festivalov in glasbenih ciklusov Imago Sloveniae

Poletje v Stari Ljubljani (od 1988)

Mednarodni festival Poletje v Stari Ljubljani ima pomembno vlogo pri oživljanju starega mestnega jedra in kulturnem razvoju Ljubljane. Koncerti se odvijajo na najlepših lokacijah stavbne kulturne dediščine – mestni trgi, atriji, grad, mestna hiša, dvorana Slovenske filharmonije, muzeji in cerkve. Vsako leto se od srede junija do konca avgusta zvrsti okrog 30 koncertov z najboljšimi slovenskimi in vrhunskimi tujimi izvajalci.

Program je zasnovan na klasični glasbi iz različnih obdobij, 8 koncertov pa je v okviru ciklusa Jazz na Gornjem trgu s področja jazza. Posebnost festivala so mednarodne zasedbe, v katerih sodelujejo glasbeniki iz različnih držav in koncerti simfoničnih orkestrov na mestnih trgih, ki se jih udeleži več tisoč obiskovalcev.

 

Noči v Stari Ljubljani (od 1988)

Mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani tradicionalno poteka zadnji teden v avgustu in je po obsegu, številu nastopajočih in številu obiskovalcev ena največjih kulturnih prireditev s področja glasbe v Sloveniji. Odvija se večinoma na prostem, na več kot desetih prizoriščih v starem mestnem jedru, od katerih ima vsako jasno definiran programski koncept (npr. Oder pred Magistratom – velike zasedbe, orkestri in Big Bandi; Gornji trg – sodobni jazz; Dvorni trg – etno, Breg – literarno glasbeni dogodki, itd…).

Vsebinsko je festival zasnovan na zahtevnejših in tudi deficitarnih glasbenih zvrsteh kot so jazz, etno, šansoni in klasična glasba ter predstavlja neke vrste pregled aktualnega glasbenega ustvarjanja in poustvarjanja na teh področjih. V program vključujemo najboljše slovenske in kakovostne tuje izvajalce (vsako leto iz več kot 15-tih držav). Poudarek je na mlajših umetnikih in sodobni glasbeni produkciji. Festival je tradicionalno dobro obiskan, vsako leto ga v štirih dneh obišče več kot 50.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

 

Mednarodni festival Imago Sloveniae Poletje (od 1994)

Projekt je spodbudila želja po celoviti revitalizaciji kulturne podobe starih slovenskih mestnih jeder, trgov, sakralnih objektov, gradov in muzejev, ter ostalih objektov kulturne dediščine s pomočjo žive kulture.

Združil je 25 slovenskih občin in krajev, ki vsako poletje pod blagovno znamko IMAGO SLOVENIAE organizirajo več kot 60 koncertov uglednih domačih in tujih umetnikov ter drugih kulturnih dogodkov.

Slovensko poletno kulturno ponudbo, ki je v obliki poletnih festivalov v nekaterih krajih že obstajala, smo oplemenitili s koncerti, ki smo jih vezali na prostor ali ambient kulturne dediščine in izkazalo se je, da je prav oživitev teh objektov z visoko kakovostnimi prireditvami izjemen pospeševalec splošnega gospodarskega, turističnega in kulturnega razvoja krajev in tudi regij. Pri organizaciji koncertov, ki se vrstijo od sredine junija do sredine septembra, sodelujejo tudi lokalni organizatorji.

Najpomembnejši cilji projekta so širitev vrhunske umetnosti tudi v manjše kraje, promocija resnih glasbenih zvrsti, promocija ustvarjalcev in poustvarjalcev, medkulturni dialog ter dostopnost kulturnih dobrin, zato so koncerti praviloma brezplačni za obiskovalce.

Programski koncept je zasnovan na klasični glasbi iz različnih obdobij, za različne komorne zasedbe, zbore in simfonične orkestre. Imago Sloveniae je uveljavljena blagovna znamka, ki zagotavlja visoko kakovost, zato so naši koncerti povsod dobro obiskani in medijsko odmevni. Vsako leto več koncertov posnameta Televizija in Radio Slovenija.

 

Mednarodni ciklus Mladi talenti (od 2005)

S projektom Mladi talenti zagotavljamo nadarjenim mladim glasbenikom možnost koncertiranja po različnih krajih v Sloveniji in preko kulturnih izmenjav tudi v tujini. V program vključujemo predvsem glasbenike, ki so že končali dodiplomski ali podiplomski študij glasbe in vsled majhnosti slovenskega kulturnega prostora še posebej potrebujejo spodbude in pomoč pri nadaljnjem umetniškem razvoju. Letno izvedemo več kot 30 koncertov. Pri izboru izvajalcev programski svet sodelujemo z Akademijo za glasbo v Ljubljani, Oddelkom za muzikologijo FF Univerze v Ljubljani in z uredniki programa ARS Radia Slovenija. V program vključujemo tudi zmagovalce uveljavljenih domačih in tujih glasbenih tekmovanj.

 

Ciklus božičnih koncertov (od 1986)

Ciklus božičnih koncertov je nastal v želji po oživitvi tradicije božičnih koncertov. Rdeča nit programa je klasična glasba in glasba tematsko vezana na božični čas. Koncerti potekajo po različnih ljubljanskih cerkvah, nekaj pa tudi po cerkvah v drugih krajih  Slovenije. Vsako leto pripravimo okrog 5 koncertov s priznanimi domačimi in tujimi umetniki. Najodmevnejša sta Svečani božični koncert v Slovenski filharmoniji in Božični koncert pred Magistratom.

 

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio