15. 05. 2024

VABILO K PRIJAVI NA MOJSTRSKE TEČAJE Z ALEKSANDROM GADJIEVIM IN DRUGIMI MOJSTRI

Vabimo vas k prijavi na mojstrski tečaj klavirja z Aleksandrom in Siavushem Gadjievim, ki bo potekal v Gorici (IT) od 24. do 29. 7. ter v prostorih Slovenske filharmonije v Ljubljani (SI) 30. in 31. 7.

V okviru Festivala Prečkanja – Sconfinamenti se lahko pianisti prijavite tudi na mojstrski tečaj klasične improvizacije z Noamom Sivanom, ki bo potekal od 26. do 29. 7. v prostorih Glasbene matice v Gorici (IT). Starostnih omejitev ni.

Na oba tečaja se lahko prijavite do vključno 1. 6. 2024 preko naslednjih povezav:

1) Mojstrski tečaj klavirja z Aleksandrom Gadjievim: Gadjiev – Vpis – 2024 – Glasbenamatica.

2) Mojstrski tečaj improvizacije z Noamom Sivanom: SIVAN- Vpis – 2024 – Glasbenamatica.


Festival Prečkanja: Mojstrski tečaj klavirja Aleksandra Gadžijeva med Italijo in Slovenijo Mednarodni mojstrski tečaj, ki ga bosta vodila večkrat nagrajeni italijansko-slovenski pianist Aleksander Gadjiev in njegov oče, glasbenik in glasbeni pedagog, nekdanji profesor na moskovskem konservatoriju Siavush Gadjiev, bo potekal od 24. do 31. julija 2024. Tretji mojstrski tečaj klavirja pod vodstvom Aleksandra Gadžijeva, dobitnika druge nagrade na Chopinovem tekmovanju v Varšavi, Abbiatijeve in Prešernove nagrade ter ambasadorja Evropske prestolnice kulture Nova Gorica/Gorica, GO! 2025 bo potekal med Italijo in Slovenijo. Letošnja edicija bo odeta v novo preobleko, saj bo potekala v okviru festivala Prečkanja-Sconfinamenti, ki ga umetniško vodi Alexander Gadjiev osebno.

»Združevanje mojstrskih tečajev in festivalov ima več prednosti,« pojasnjuje Alexander Gadjiev. Ena najpomembnejših je, da sodelujočim študentom omogoči neposreden vpogled v razvoj svoje umetniške kariere in srečanja z uveljavljenimi glasbeniki.  Hkrati je postavljanje festivala v mladinski kontekst tudi dodana vrednost za sodelujoče umetnike, saj mu vdahne vzdušje živahnosti in vitalnosti, česar v takšnih kontekstih ne najdemo vedno.«

Tečaji bodo potekali od 24. do 31. julija 2024. V duhu mednarodnega čezmejnega sodelovanja in Evrope brez meja ter v kontekstu Evropske prestolnice kulture Gorica/Nova Gorica 2025 bo prvi del mojstrskega tečaja (24.-29. julij) potekal v italijanski Gorici, drugi pa v Ljubljani (30.–31. julij) v prestižni Veliki dvorani Slovenske filharmonije. Mojstrski tečaj, ki je namenjen pianistom vseh starosti, vključuje tri lekcije z Aleksandrom Gadjievom in dve s Siavushom Gadjievom. Te bodo deloma potekale v Glasbeni matici v Gorici deloma pa v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.
Poleg tečaja klavirja bo na voljo tudi lažji tečaj uporabne harmonije z Andreo Miazzonom. Rok za vpis je 1. junij 2024. Izbrani kandidati bodo lahko nastopili na različnih koncertih na najpomembnejših prizoriščih v regiji.

Mednarodno mentorstvo, prehodi med generacijami, ozemlji in različnimi umetnostmi, odkrivanje
Letošnja novost bo mojstrski tečaj improvizacije z maestrom Noamom Sivanom. Noam Sivan, pionir improvizacije v glasbenem svetu, je profesor klavirske improvizacije na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu, kjer je ustanovil in vodi improvizacijski ansambel. Oktobra 2020 je še odprl magistrski program klavirske improvizacije, enega prvih tovrstnih programov na svetu. Mojstrski tečaj, ki je edini svoje vrste v Italiji, je namenjen pianistom vseh starosti. Aktivni udeleženci bodo imeli priložnost odkrivati umetnost improvizacije v štirih individualnih tridesetminutnih lekcijah. Tečaj bo potekal od 26. do 29. julija 2024 v Glasbeni matici v Gorici v Italiji.

»Improvizacija je v svetu klasične glasbe še vedno tabu tema. A vendar verjamem, da je močno izrazno sredstvo in pomembno znanje. Veselim se, da bo obrodilo sadove tako v klasiki kot v improvizaciji,« pravi Alexander Gadjiev.


ITALIANO:

INVITO ALLE MASTERCLASS DI PIANOFORTE CON ALEKSANDER GADJIEV E DI IMPROVVISAZIONE CON NOAM SIVAN

Vi invitiamo a iscrivervi alla masterclass di pianoforte con Alexander e Siavush Gadjiev, che si terrà dal 24 al 31 luglio 2024, dal 24 al 29 luglio a Gorizia e il 30 e 31 luglio presso la sede della Filarmonica Slovena a Lubiana (SLO).

Nell’ambito del festival Prečkanja-Sconfinamenti, i pianisti possono anche iscriversi a una masterclass di improvvisazione classica con Noam Sivan, che si terrà dal 26 al 29 luglio presso la sede di Glasbena matica di Gorizia. Non ci sono restrizioni di età.

È possibile iscriversi a entrambi i corsi fino al 1° giugno 2024 incluso tramite i seguenti link:


Festival Prečkanja-Sconfinamenti di Alexander Gadjiev: la masterclass di pianoforte tra Italia e Slovenia

Si terrà dal 24 al 31 luglio 2024 la masterclass di livello internazionale condotta dal pluripremiato pianista italo-sloveno e da suo padre, musicista e didatta musicale, già docente presso il Conservatorio di Mosca.

Confermata per la sua terza edizione, avrà luogo tra Italia e Slovenia la Masterclass di pianoforte condotta da Alexander Gadjiev, vincitore del II premio al Concorso Chopin di Varsavia, Premio Abbiati, premio Prešeren, e ambasciatore della Capitale Europea della Cultura – Nova Gorica/Gorizia, GO! 2025. Quest’anno, l’appuntamento sarà calato sotto una nuova veste: la masterclass è infatti parte integrante del Festival Prečkanja-Sconfinamenti, diretto artisticamente dallo stesso Alexander Gadjiev.

“Coniugare masterclass e festival ha molteplici funzioni- spiega Alexander Gadjiev. Una delle più rilevanti è quella di offrire una finestra per gli studenti che partecipano, per far loro vedere da vicino gli sviluppi del loro percorso artistico, incontrando musicisti affermati.  Al contempo, inserire un contesto di gioventù che attornia il festival, sia un valore aggiunto anche per gli artisti che vi partecipano, che saranno accerchiati da un’atmosfera di vivacità e vitalità, che non sempre si trova in questi contesti”.

Le lezioni si terranno dal 24 al 31 luglio 2024. Nello spirito della cooperazione internazionale transfrontaliera e di un’Europa senza confini, e nella prospettiva di Gorizia/Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025, la prima parte della masterclass (24-29 luglio) avrà luogo nella città italiana di Gorizia e la seconda a Lubiana (30-31 luglio), nella prestigiosa Sala Grande della Filharmonia Slovena. La Masterclass è aperta a pianisti di tutte le età e prevede tre lezioni con Alexander Gadjiev e due con Siavush Gadjiev, rispettivamente presso la Glasbena matica di Gorizia, e presso la Filarmonica Slovena di Lubiana. Al corso di pianoforte, si aggiunge anche un light course di armonia applicata con Andrea Miazzon. Il termine per le iscrizioni sarà il 1 giugno 2024. Gli allievi selezionati avranno l’opportunità di esibirsi in diversi concerti nei più importanti contesti del territorio.

Maestri internazionali, incroci tra generazioni, territori, e tra le diverse arti, scoperta.

Novità assoluta di quest’anno sarà l’introduzione di una Masterclass di improvvisazione con il Maestro Noam Sivan. Noam Sivan, pioniere dell’improvvisazione nel mondo della musica, è professore di improvvisazione pianistica presso l’Università di musica e arti dello spettacolo di Stoccarda, dove ha fondato e dirige l’ensemble di improvvisazione, e nell’ottobre 2020 ha aperto un Master in Improvvisazione pianistica, uno dei primi programmi di questo tipo al mondo.

Il corso, un unicum in Italia, è rivolto a pianisti senza limiti di età. I partecipanti attivi avranno l’opportunità di scoprire quest’arte in quattro lezioni individuali da trenta minuti ciascuna. Il corso si svolgerà dal 26 al 29 luglio 2024 presso Glasbena matica di Gorizia.

“L’improvvisazione, esclusa quella jazz, è un argomento ancora tabù nel mondo della musica classica. Io ritengo invece che sia un forte strumento di conoscenza e di espressione e non vedo l’ora di vederne crescere i reciproci frutti”, sostiene Alexander Gadjiev.

Il Festival Prečkanja-Sconfinamenti è frutto della collaborazione tra le organizzazioni italiane e slovene Glasbena Matica (Gorizia) e Imago Sloveniae (Lubiana) è realizzato grazie al fondo per piccoli progetti GO! 2025 Interreg Italia-Slovenija per piccoli progetti, con il patrocinio del Comune di Gorizia, Filarmonica Slovena, Comune di Lubiana, Ministero della Cultura della Repubblica Slovena.


P-S, Festival Prečkanja-Sconfinamenti, Projekt financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.
P-S,
Il Festival Prečkanja-Sconfinamenti, Il progetto è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO. www.ita-slo.eu www.euro-go.eu/spf

© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio