25. 08. 2020

Mednarodni večdisciplinarni simpozij GLASBA IN MANJŠINE: (TRANS)KULTURNE DINAMIKE V SLOVENIJI PO LETU 1991

O Simpoziju

Minulo je natančno dvajset let od 1. simpozija Študijske skupine za glasbo in manjšine Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) v Ljubljani, ki je zaznamoval začetek sistematičnega etnomuzikološkega študija manjšinskih problematik v svetovnem merilu. Sledili so bienalni simpoziji na Poljskem, na Hrvaškem, v Bolgariji, na Češkem, v Vietnamu, v Izraelu, na Japonskem, v Franciji in v Avstriji. Med najnovejše dosežke, ki potrjujejo mednarodno prepoznavnost tega študijskega področja vsekakor sodi zagon Raziskovalnega centra za študij glasb manjšin (MMRC) na Dunaju pod vodstvom tamkajšnje profesorice Ursule Hemetek, dobitnice prestižne Wittgensteinove nagrade prav za etnomuzikološki študij manjšinskih skupnosti in posameznikov.

Na Slovenskem z letom 2020 zaključujemo triletni raziskovalni projekt ARRS Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturne dinamike v Sloveniji po letu 1991 in ob tej priložnosti organiziramo ta sklepni simpozij. V sklopu simpozija, ki se bo dopolnjeval s koncertnimi dogodki v sklopu festivala Noči v stari Ljubljani, bomo analizirali tako teoretične in metodološke vidike študijskega področja glasb manjšin v minulih dveh desetletjih, kot tudi dinamike sprememb v slovenskem okolju po osamostojitvi leta 1991. V strnjeni obliki bomo predstavili prispevke za zaključni projektni zbornik.

Posebej velja opozoriti na petkovi okrogli mizi. Spregovorili bodo glasbeniki, rojeni v različnih delih sveta, ki so si v Sloveniji ustvarili ali si še ustvarjajo nov dom. Kako oni gledajo na vprašanja “manjšinskosti”? Ali percepcije večinskega prebivalstva in priložnosti za sodelovanje vplivajo na občutenje njihovih identitet ter na njihove glasbene izbire in odločitve?

Organizatorji dogodka so Oddelek za muzikologijo FF UL, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije in Mestni muzej Ljubljana.

Prof. dr. Svanibor Pettan

MESTNI MUZEJ, LJUBLJANA

Četrtek, 27. 8. 2020

9.00 – 9.30 – Svanibor Pettan: Glasba, etnične manjšine in (trans)kulturne dinamike v Sloveniji po letu 1991

9.30 – 10.00 – Mojca Kovačič: Dva pogleda na priseljence in njihove glasbene dejavnosti

10.00 – 10.30 – Urša Šivic: Identifikacije glasbenih izražanj pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti v Sloveniji

10.30 – 11.00 – Odmor
11.00 – 11.30 – Alma Bejtullahu: Glasba in ples ter identifikacije pripadnikov druge generacije postmigracijskih etničnih manjšin v Sloveniji

11.30 – 12.00 – Drago Kunej: Specifike delovanja folklornih skupin v okviru manjšinskih etničnih skupnosti na Slovenskem

12.00 – 12.30 – Vesna Bajić-Stojiljković: Glasbeno-plesno uveljavljanje pripadnikov srbske skupnosti na Slovenskem po letu 1991

13.00 – 15.00 – Kosilo
15.00 – 15.30 – Leon Stefanija & Katarina Habe: Etničnost slovenskih poklicnih glasbenikov od leta 1991

15.30 – 16.00 – Ana Hofman: Glasba, aktivizem in samoorganizacija na primeru »begunske krize«

16.00 – 16.30 – Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona: Transkulturna dinamika v luči izkušenj šrilanške glasbenice na Slovenskem
16.30 – 17.00 – Odmor
17.00 – 17.30 – Maša Marty: Soglasbe iz Slovenije v novih deželah

17.30 – 18.00 – Jernej Weiss: Češki glasbeniki na Slovenskem v 19. in 20. stoletju: od glasbene večine do manjšine

18.00 – 19.00 – Diskusija

20.00 – Otvoritveni koncert 32. Mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani

Petek, 28. 8. 2020

9.00 – 10:30 – OKROGLA MIZA: »Glasba in manjšine« skozi izkušnje posameznih glasbenikov v današnji Sloveniji (V angleščini)
Udeleženci:

 • Dalanda Diallo
 • Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona
 • Hannah Mancini
 • Nagisa Moritoki
 • Robindro Nikolić
 • Bharath Ranganathan
 • Ali R. Taha
 • Carlos Yoder

10.30 – 11.00 – Odmor
11.00 – 12:30 – OKROGLA MIZA: »Glasba in manjšine« na Slovenskem v časovni perspektivi (V slovenščini)
Udeleženci:

 • Alenka Bartulović
 • Alma Bejtullahu
 • Marino Kranjac
 • Joseph Rakotorahalahy
 • Mitja Žagar

20.00 – Koncerti

© IMAGO SLOVENIAE 2023. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio