15. 08. 2019

Mednarodni večdisciplinarni simpozij: Zvok, pesem in političnost

O Simpoziju

Kaj nam raziskovanje pesemskih besedil, dvo- in večjezičnih pesmi ter prevedenih pesmi lahko razkrije o odnosih moči znotraj kontinuuma med sožitjem in konfliktom v medčloveških odnosih? Kako glasbene dejavnosti tradicionalnih manjšin, migrantov, beguncev in diaspor korespondirajo s transkulturacijo, transnacionalnostjo in drugimi relevantnimi znanstvenimi koncepti in procesi? Katere nove smeri na ravneh razmišljanja, praktičnega delovanja in predstav o zmogljivosti zvoka in glasbe na političnem prizorišču, s posebnim poudarkom na afektu, telesu in čutih, zaznamujejo naš čas – »čas krize političnega delovanja«?

Dobrodošli na našem letnem simpoziju – tovrstna znanstvena srečanja organiziramo od leta 2011 naprej –, pri katerem tokrat postavljamo v ospredje povezave znotraj trikotnika, sestavljenega iz zvoka, pesmi in politike. Približno trideset znanstvenikov iz desetih držav v referatih in organiziranih panelih išče odgovore na zgoraj omenjena in tudi številna druga raziskovalna vprašanja. Simpozijske teme so: Pesemska jezikovna prepletanja kot izraz sobivanja ali konfliktnih razmer, Glasba in transkulturne identifikacije ter Glasba, političnost in afekt.

Prof. dr. Svanibor Pettan

DVORANA ZEMLJEPISNEGA MUZEJA GIAM ZRC SAZU – LJUBLJANA

Četrtek, 29. 8. 2019

9.00 – 9.30 – REGISTRACIJA
9.30 – 11.00 – UVODNI NAGOVORI IN VABLJENO PREDAVANJE 

 • Brandon LaBelle: Manjša akustika in svoboda poslušanja

11.00 – 11.30 – Odmor
11.30 – 13.00 – PANEL 1: Posamezni manjšinski glasbeniki: ključ za boljše razumevanje dinamike med manjšino in večino

 • Svanibor Pettan: Etnomuzikologija posameznih manjšinskih glasbenikov: tri študije primerov iz Slovenije
 • Mojca Kovačič: Glasbene identifikacije – med etničnostjo in pragmatičnostjo
 • Leon Stefanija: Analiza slavizmov v slovenski glasbi od leta 1918 naprej
 • Jernej Weiss: Vloga čeških glasbenikov v glasbeni kulturi na Slovenskem med obema svetovnima vojnama

13.00 – 14.30 – Kosilo
14.30 – 16.00

 • Maša Marty: Z glasbo proti domotožju – toda s katero?
 • Mikaela Minga: Petje aromunske pesmi iz Drenove: kreativnost in ohranjanje
 • Ebru Yazici: Naravni fenomen, interdisciplinarna perspektiva: večglasno alikvotno petje

16.00 – 16.30 – Odmor
16.30 – 18.00

 • Fulvia Caruso: Strukturiranje novih pripadnosti, pisanje pesmi v italijanskih izrednih sprejemnih centrih
 • Nuša Hauser: Inštitucionalizacija regionalnega pouka (zavičajna nastava) v Istrski županiji – projekt spodbude ali jabolko spora?
 • Maja Bjelica: Glasba alevitov v Turčiji: (dis)identifikacija in fluidnost

20.00 – Otvoritveni koncert 31. Mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani

Petek, 30. 8. 2019

9.00 – 11:00 – PANEL 2: Glasba, afekt in politika na obrobju neoliberalizma

 • Alenka Bartulović: Sevdalinka, afektivne težnje in »intimne publike«
 • Mojca Kovačič: Prenos afekta in afektivne atmosfere pri skupinskem petju
 • Ana Hofman: Potencial afekta in zvočno politično delovanje
 • Tanja Petrović: Zvočni afekt in industrijske ruševine
 • Martin Pogačar: Temporalni objekti, omrežena telesa in afekt

11.00 – 11.30 – Odmor
11.30 – 12.30

 • Ana Marković: V deželi lesketajočih se zvezd: analiza družbeno angažirane glasbe kot odziva na vstop Hrvaške v EU
 • Svetozar Matejašev: Jahanje na valovih dadaističnih performansov: Euro Neuro in identitetna politika Evropske unije 

12.30 – 16.00 – Sprejem pri županu in izlet z ladjico po Ljubljanici s kosilom
16.00 – 17.30

 • Nina Dragičević: Emancipatorni potencial sonornosti in glasbe pri konstrukciji lezbičnih skupnosti 
 • Tjaša Jakop: Besedila aktivističnih zborov v Sloveniji 
 • Mojca Piškor: Zvočnosti golega življenja: iskanje zvoka v pisnih pripovedih ženskih zapornic v političnih delovnih taboriščih na Grgurju in na Golem otoku 

17.30 – 18.00 – Odmor
18.00 – 19.30

 • Irena Šentevska: Festival FESRAM in debata o zanič glasbi v Srbiji: slab okus kot politični upor 
 • Sonja Zdravkova Djeparoska: Glasba kot orodje aktivizma: študija primera iz Severne Makedonije 
 • Arbnora Dushi: Glasba kot orodje za čustveno mobilizacijo v namen dosega političnih sprememb: kontekst odziva in odmevnih spominov na albansko popevko 

20.00 – Koncerti

Sobota, 31. 8. 2019

9.00 – 11:00 – PANEL 3: Izzivi dvojezičnosti v pesmi in glasbi

 • Marija Klobčar: Moč jezikov: večjezične pesmi Oswalda Wolkensteinskega
 • Marjeta Pisk: Latinščina v slovenskih ljudskih pesmih 
 • Urša Šivic: Petje pri bogoslužju in pogrebih – prostori dvojezičnega prepletanja
 • Anja Moric: Nemška? Slovenska? Večkulturna? – Kočevarska pesem 

11.00 – 11.30 – Odmor
11.30 – 13.00

 • Julijana Lešić: Ohranjanje sefardskih pesmi v sodobnih balkanskih družbah 
 • Thomas McKean: Vključenost ali izključenost – latovščina škotskih potujočih skupnosti v ljudski glasbi 
 • Tatjana Tomić: Addio Pola, himna vedno aktualne otožnosti ob slovesu in tihega odpora

13.30 – 15.00 – Kosilo
20.00 – Koncerti

© IMAGO SLOVENIAE 2023. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio