20. 04. 2018

30 let projekta Imago Sloveniae – Podoba Slovenije

Nacionalni projekt Imago Sloveniae – Podoba Slovenije obeležuje 30-letnico svojega glasbenega in kulturnega delovanja. Obseg in uspešnost projekta najbolje prikazuje statistika: več kot 2.500 koncertov, prek 10.000 vrhunskih glasbenikov, več kot milijon in pol obiskovalcev.

Začetki projekta segajo v leto 1988, ko je bilo ustanovljeno Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra, ki je z organizacijo koncertnih in drugih kulturnih dogodkov začelo oživljati utrip v historičnem osrčju Ljubljane. Ta v zametkih povsem civilna pobuda je vzniknila v krogu kulturno ozaveščenih meščanov, med katerimi omenimo arhitekta Jureta Lenarda, režiserja Gregorja Tozona, prav posebej pa pianista prof. Primoža Lorenza, ki je bil do svoje smrti leta 2007 tudi predsednik društva. Prizorišča koncertov so postali mestni trgi z vodnjaki, atriji, sakralni objekti in drugi privlačni zgodovinski deli mesta. Primož Lorenz je kot »oče« in gonilna sila oživitve Stare Ljubljane soustvaril številne koncertne prireditve na prizoriščih spomenikov kulturne dediščine in zasnoval festivala Poletje v Stari Ljubljani in Noči v Stari Ljubljani. Iz široke odmevnosti teh prizadevanj je bila leta 1994 ustanovljena Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije (ime je predlagal umetnostni zgodovinar dr. Nace Šumi). Njeni ustanovni člani so bili dr. France Bernik, tedanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Milan Kučan, tedanji predsednik države, dr. Alojzij Šuštar, tedanji slovenski metropolit, in seveda prof. Primož Lorenz.

Projekt Imago Sloveniae je edinstven po svojem pristopu h kulturno-umetniškemu potencialu kot izhodišču za urbano in ruralno (fizično) prenovo in gospodarski razvoj. Z vrhunsko glasbeno umetnostjo, umeščeno na prizorišča arhitekturne dediščine, je projekt oplemenitil kulturno ponudbo po državi in pripomogel k turističnemu razvoju slovenskih krajev in regij, pa tudi k oblikovanju njihove kulturne identitete.

Leta 2004 smo projekt organizacijsko in programsko še nadgradili. Ob sodelovanju s tujimi kulturnimi institucijami in glasbenimi festivali se je projektna mreža razširila v mednarodni prostor, kar je obenem zagotovilo tudi gostovanja slovenskih umetnikov v tujini. Plod mednarodnega sodelovanja je bil med drugim tudi odmevni projekt Evropsko glasbeno poletje 2009, v okviru katerega se je v štirih državah (Češka, Italija, Hrvaška, Slovenija) zvrstilo 59 koncertov. Že od začetka delovanja nacionalnega projekta Imago Sloveniae je posebna pozornost namenjena obetavnim mladim glasbenikom, ki šele stopajo na umetniško pot. Od leta 2005 oblikujemo zanje Mednarodni ciklus Mladi talenti.

Ustanova Imago Sloveniae danes povezuje dvajset slovenskih krajev in prek petindvajset kulturnih prizorišč, na katerih se vsako leto zvrstijo številni koncerti izbranih slovenskih in tujih izvajalcev orkestralne, vokalne in komorne klasične glasbe, pa tudi zvrsti, kot sta džez in etno. Pod uveljavljeno blagovno znamko Imago Sloveniae se izvede več kot 100 kulturnih dogodkov letno. Festivali in koncertni cikli, ki predstavljajo pestre sporede in odlične izvajalce, so osvojili številne poslušalce in si pridobili zvesto občinstvo. Medsebojno povezovanje in skupno oblikovanje kakovostne, programsko bogate koncertne ponudbe ter najširša dostopnost vrhunske glasbene umetnosti pa ostajajo poglavitne zaveze tudi za prihodnost.

V okviru projekta Imago Sloveniae poteka več programskih sklopov:

 • Mednarodni festival Imago Sloveniae
 • Mednarodni ciklus Poletje v Stari Ljubljani
 • Mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani
 • Mednarodni ciklus Jazz oder
 • Mednarodni ciklus Mladi talenti
 • Zima v Stari Ljubljani
 • Likovna galerija Janez Boljka

  Vsako leto organiziramo več kot 80 koncertov klasične, jazz in etno glasbe, ki se jih udeleži več kot 80.000 obiskovalcev.

Temeljne značilnosti projekta so:

 • kompleksna revitalizacija stavbne kulturne dediščine (starih mestnih jeder, gradov, cerkva, muzejev…)   s pomočjo žive kulture in organiziranih kulturnih prireditev;
 • policentričnost: širitev vrhunske umetnosti iz velikih centrov tudi v manjše kraje in občine na področju cele države;
 • oblikovanje skupne blagovne znamke slovenske kulturne podobe in promocija slovenske kulture (povezanost žive kulture in dediščine);
 • kulturno osveščanje in izobraževanje;
 • nova umetniška produkcija;
 • mednarodno sodelovanje in medkulturni dialog;
 • mobilnost kulturnih dobrin in razvoj kulturnega turizma;
 • prost dostop do vrhunske kulturne ponudbe (brezplačni koncerti za obiskovalce);
 • oblikovanje kulturnih prireditev na prostem in v nekonvencionalnih ambientih (ulice, atriji, gradovi, cerkve, muzeji);
 • profesionalna organizacija kulturnih prireditev in visoka  kakovostna raven izvajalcev;
 • povezanost prireditev v širšem zaledju države, povezovanje krajev in različnih kulturnih prizorišč ter spodbujanje in koordinacija skupne kulturne ponudbe.
© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio