Saturday
27. August
at 9.00
Dvorana Zemljepisnega muzeja (Hall of the Geographical Museum) GIAM ZRC-SAZU - Ljubljana

An International Multidisciplinary Symposium: YOUTH MUSIC IN THE SLOVENIAN PAST AND PRESENT

During the International Festival Nights in Old Ljubljana Town, we are again organizing an international multidisciplinary symposium. This year being the European Year of Youth, we dedicate the symposium to the topic of youth music in the Slovenian past and present.


Sobota / Saturday, 27. 8. 2022

9:00–9:30 Darja KOTER (on-line): Slovenska glasbena kultura in mladinsko zborovsko petje v prvi polovici 20. stoletja / Slovenian music culture and youth choral singing in the first half of the 20th century
9:30–10:00 Mojca KOVAČIČ: Vključevanje kot orodje za premagovanje predsodkov mladih do glasbe: primer opere in Glasbene matice Ljubljana / Inclusion as a tool to overcome prejudice of young people towards music: the case of opera and Glasbena matica Ljubljana
10:00–10:30 Branka ROTAR PANCE: Mladi in glasba skozi uredniško delo dr. Primoža Kureta v reviji Glasbena mladina / Youth and music through the editorial work of dr. Primož Kuret in the magazine Glasbena mladina
   
10:30–11:00 Odmor / Coffee break
   
11:00–11:30 Gregor POMPE: Analiza toposov instrumentalnih skladb, namenjenih mladini in izdanih pri Edicijah Društva Slovenskih skladateljev / Topos analysis of the instrumental music for youth published by Editions of the Society of Slovenian Composers
11:30–12:00 Tina BOHAK ADAM: Poletni glasbeni tabori Zveze Glasbene mladine Slovenije / Summer music camps of the Jeunesses Musicales Slovenia
12:00–12:30 Vesna Sara PENO: ʺLetnja duhovna akademija muzičke omaldineˮ – svedočanstvo o duhovnim i muzičkim prilikama u Srbiji u periodu tranzicije / ʺSummer spiritual academy of musical youthˮ – testimony about spiritual and musical opportunities in Serbia during the period of transition
   
12:30–14:30 Kosilo / Lunch
   
14:30–15:00 Jelka VUKOBRATOVIĆ: Založba Jugoton in mladinska kulturna politika poznih 40. in 50. let prejšnjega stoletja / Jugoton records and the youth cultural politics of the late 1940s and 1950s
15:00–15:30 Katarina ZADNIK: Pevska vzgoja in izobraževanje v Glasbeni matici Ljubljana nekoč in danes / Singing education in Glasbena matica Ljubljana in the past and present
15:30–16:00 Leon STEFANIJA: Začetki Glasbene mladine Slovenije in njena družbena vloga / Beginnings of the Jeunesses Musicales and its social role
   
16:00–16:30 Odmor / Coffee break
   
16:30–17:00 Ivana PERKOVIĆ in / and Anđelka ZEČEVIĆ (on-line): Mladi i muzika: pogled iz perspektive digitalizovane periodike na srpskom jeziku (od 1850. do 1941. godine) / Youth and music: from the perspective of digitized historical newspapers in the Serbian language (between 1850 and 1941)
17:00–17:30 Maja VASILJEVIĆ (on-line): Judovska mladina in glasba / Jewish youth and music
20:00 Koncerti / Concerts
© IMAGO SLOVENIAE 2023. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio