Friday
26. August
at 12.00
Dvorana Zemljepisnega muzeja (Hall of the Geographical Museum) GIAM ZRC-SAZU - Ljubljana

An International Multidisciplinary Symposium: YOUTH MUSIC IN THE SLOVENIAN PAST AND PRESENT

During the International Festival Nights in Old Ljubljana Town, we are again organizing an international multidisciplinary symposium. This year being the European Year of Youth, we dedicate the symposium to the topic of youth music in the Slovenian past and present.


Petek / Friday, 26. 8. 2022

14:00–15:00 Registracija / Registration
15:00–15:15 Uvodni nagovor doc. dr. Aleša Nagodeta, predstojnika Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani / Welcome speech of dr. assoc. prof. Aleš Nagode, the head of the Department of Musicology, Faculty of Arts, University of Ljubljana
15:15–15:45 Ivana VESIĆ (on-line): Kulturna demokratizacija in jugoslovanska mladina: O prizadevanjih in dosežkih Društva prijateljev glasbe Beograd in Glasbene mladine Jugoslavije / Cultural democratization and Yugoslav youth: On the efforts and accomplishments of Society of Friends of Music in Belgrade and Musical Youth of Yugoslavia
15:45–16:15 Lada DURAKOVIĆ: Glazba i priredbe u osnovnim školama u ranome socijalizmu: simboličke prakse i rituali / Music and performance in elementary schools in early socialism: symbolic practices and rituals
16:15–16:45 Matjaž BARBO: Prizadevanja za sodobno glasbo v treh desetletjih po ustanovitvi društva Muzina / Contemporary music efforts in the three decades since the founding of the Muzina Society
   
16:45–17:15 Odmor / Coffee break
   
17:15–17:45 Ákos WINDHAGER (on-line): Mladinska, pop glasba in madžarska sodobna klasična glasba: Mladi in glasba – stoletje popularne glasbe / Youth, pop music and Hungarian contemporary classical music: Youth and music – a century of popular music
17:45–18:15 Rajko MURŠIČ: Ali je jazz popularna glasba? O jazzu in popularni glasbi pri Glasbeni mladini Slovenije / Is jazz popular music? On jazz and popular music in the Musical Youth of Slovenia
18:15–18:45 Urša ŠIVIC: Razumevanje popularne in ljudske glasbe v prispevkih revije Glasbena mladina / The understanding of popular and traditional music in the texts of the magazine Glasbena mladina
20:00 Koncerti / Concerts

 

© IMAGO SLOVENIAE 2023. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio